Lexico Vraagbegrip

Lexico Vraagbegrip traint het Nederlands taalbegrip door middel van vraagwoordvragen. Lexico Vraagbegrip kan zowel door kinderen als volwassenen gebruikt worden.

Apple

In Lexico Vraagbegrip wordt er gewerkt met vraagwoordvragen. Deze vragen worden aangeboden met een bijhorende foto, tekst of een luidsprekersymbool.

Het is de bedoeling dat u de kaart met de foto, tekst of luidsprekersymbool sleept naar de bijhorende kaart in het antwoordveld. Er wordt steeds een nieuwe kaart aangeboden totdat alle paren gevonden zijn. In de instellingen kan u kiezen welke modaliteit u wilt gebruiken. Als u de correcte bijhorende kaart gevonden heeft, wordt het antwoord nogmaals in een zin aangeboden.

Lexico Vraagbegrip maakt het mogelijk om op een natuurlijke manier vraagwoordvragen te leren begrijpen en correcte antwoordzinnen te maken. Bovendien kan het geluid uitgeschakeld worden. Dit maakt het mogelijk om ook de leesvaardigheid te trainen. Zo kan de app voldoen aan de individuele behoeften van elke gebruiker.

De app kan ingezet worden op volgende gebieden:

  • Bij lexicaal-semantische problemen kan de app de logopedische therapie ondersteunen. De zorgvrager kan de prenten benoemen, herhalen en matchen met de bijhorende foto. Bovendien kan men werken op woord- en zinsniveau en op receptieve en expressieve taal. Als men werkt met tekst in plaats van foto’s kan men het leesbegrip oefenen.
  • In de morfosyntactische therapie kan de zorgvrager een gepaste antwoordzin formuleren op de vraagwoordvragen. Bijvoorbeeld: ‘Wie eet de banaan?’ De aap eet de banaan. Hiervoor kan het geluid van de app uitgeschakeld worden.
  • Ook in de fonologischetherapie kan de app gebruikt worden om de foto’s te benoemen, om de woorden en zinnen te herhalen of om luidop te lezen. Bijv. [s] of [ts] : Wat gaat samen? Wie eet dit? of [r]: Wie heeft dat nodig? Waar werkt de persoon? Wie praat met wie? In de verschillende opdrachten kan het juiste gebruik van klanken worden besproken en geoefend.

Apple

Voor iPad en Mac (Mac met M1-processors).

Pro

Lexico Vraagbegrip Pro is de volledige versie zonder in-app aankoop. Alle niveaus zijn geactiveerd.

Free

Lexico Vraagbegrip is beschikbaar als gratis download in de App Store; De gratis versie bevat de niveau “Dieren-eten”. De andere niveaus kunnen worden geactiveerd met een in-app aankoop.